รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รายงานความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นด้านจริยธรรมที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้างาน

วันที่:18 ตุลาคม 2564

เข้าชม:205

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin