การเผยแพร่ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พ.ค.65)

วันที่ 17 พ.ค. 65 นายทรงศักดิ์ นาคโต หัวหน้ากลุ่มสื่อสาร เป็นผู้แทน สปว. ร่วมเผยแพร่ความรู้องค์กรคุณธรรมของหน่วยงานที่อยู่ในระดับองค์กรณ์คุณธรรมต้นแบบกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom ได้ดำเนินการเผยแพร่การดำเนินงานของ สปว. เป็นที่เรียบร้อย

วันที่:19 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 36

ข้อมูลโดย: admincommunications

แกลเลอรี่