การเผยแพร่ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พ.ค. 65)

วันที่ 18 พ.ค. 65 นายทรงศักดิ์ นาคโต หัวหน้ากลุ่มสื่อสาร สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ร่วมเผยแพร่ความรู้องค์กรคุณธรรมของหน่วยงานที่อยู่ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Zoom ได้ดำเนินการเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ตามแผนพัฒนาองค์กรคุณธรรมฯ และแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย

วันที่:19 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 34

ข้อมูลโดย: admincommunications

แกลเลอรี่