การเผยแพร่ผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พ.ค. 65 )

วันที่ 12 พ.ค. 65 ตามที่มอบหมายให้ จ่าเอกวัชพล ขันกสิกรรม และนายศักย์ศรัณย์ นาครัตน์ เป็นผู้แทน สปว. ร่วมเผยแพร่ความรู้องค์กรคุณธรรมของหน่วยงานที่อยู่ในระดับองค์กรณ์คุณธรรมต้นแบบกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom ได้ดำเนินการเผยแพร่การดำเนินงานของ สปว. เป็นที่เรียบร้อย

วันที่:19 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 36

ข้อมูลโดย: admincommunications

แกลเลอรี่