ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 148 / ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ

ประกาศกรมเจ้าท่า

ที่ 148 / ๒๕๖๕

เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุโซนร้อน “ชบา” ฉบับที่ ๖ (๑๔๒/๒๕๖๕)

(มีผลกระทบจนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พายุโซนร้อน “ชบา” มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด ๑๗.๙ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๑๔.๒ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้า ๆ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ในช่วงวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโซกแรงบางแห่ง โดยมีนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามัน

ตอนบนมีคลื่นสูง ๒ – ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ กรมเจ้าท่า จึงขอให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือระมัดระวัง

การเดินเรือ ติดตามข่าวอากาศอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันขนาดความยาวเรือน้อยกว่า ๑๒ เมตร ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมเจ้าท่า

วันที่:01 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 26

ข้อมูลโดย: admincommunications

แกลเลอรี่