กลุ่มสื่อสาร ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ. ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร ๑๖๒ ปี กรมเจ้าท่า

ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ นาคโต หัวหน้ากลุ่มสื่อสาร และ พันจ่าเอกดนัย แก้วมณี เจ้าพนักงานสื่อสารชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ. ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร ๑๖๒ ปี กรมเจ้าท่า

วันที่:30 มกราคม 2566

เข้าชม:126

ข้อมูลโดย: admincommunications

แกลเลอรี่