คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบเกียรติบัตร ให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายทรงศักดิ์ นาคโต หัวหน้ากลุ่มสื่อสาร สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ หัวหน้าคณะทำงานองค์กรคุณธรรม เป็นตัวแทนสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า รับมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2565) ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2566 โดย นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรยอย่ององค์การคุณธรรม

วันที่:26 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:137

ข้อมูลโดย: admincommunications

แกลเลอรี่