กลุ่มสื่อสารฯ แจ้งเวียนแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มสื่อสาร สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า แจ้งเวียนแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ข้าราชการ ในสังกัดกลุ่มสื่อสารฯ ได้รับทราบ

วันที่:31 พฤษภาคม 2566

เข้าชม:108

ข้อมูลโดย: admincommunications